• I v malé třídě se dá dělat velká fyzika!

    I v malé třídě se dá dělat velká fyzika!

  • I v malé třídě se dá dělat velká fyzika!

    I v malé třídě se dá dělat velká fyzika!

  • I v malé třídě se dá dělat velká fyzika!

    I v malé třídě se dá dělat velká fyzika!

Nadace Depositum Bonum

Věnujeme nevyzvednuté peníze z anonymních vkladních knížek zpět české společnosti.

Česká spořitelna si je dobře vědoma původu finančních prostředků z anonymních vkladních knížek a ví, že tyto peníze jsou výsledkem poctivého střádání lidí, kteří je ukládali nezřídka po několik desítek let. Banka se proto rozhodla věnovat všechny zbylé prostředky zpět české společnosti prostřednictvím nové nadace. Nadace byla tedy zřízena za účelem podpory české společnosti v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání. Nadace podporuje obory přinášející dlouhodobý prospěch celé společnosti a posilují její konkurenceschopnost v globálním prostředí. 

Regionální centra pro fyziku

Popis práce center a kontakty na jejich vedoucí najdete zde
Centra najdete po celé ČR:

;