Děti a rodiče

Školní hodiny by v dětech měly mimo jiné probouzet radost z objevování světa. Projekt Elixír do škol je zaměřený na rozšíření takové formy výuky, která děti inspiruje a motivuje k dalšímu poznávání. A poznávat nemusejí jen děti – již brzy se můžete těšit na náměty pro jednoduché experimenty, které si s dětmi můžete společně udělat doma nebo v přírodě. Osvěžíte si tak pozapomenutou látku ze základní školy a zažijete společně něco nového.