Létající centra

Nadace Depositum Bonum (NDB) provozuje 21 regionálních center (RC). V každém z nich se každý měsíc schází v průměru 14 učitelů fyziky, sdílí zkušenosti z výuky a vzájemně se učí realizovat smysluplnější výuku. Díky finanční podpoře firmy E.ON rozšiřujeme v kalendářním roce 2016 tento projekt formou tzv. „Létajících center“, která spočívají v tom, že vedoucí některého ze stávajících center zopakuje své setkání ještě v nějakém blízkém regionu, do kterého dojede. Více učitelů z více regionů tak získá možnost účastnit se setkání Regionálních center, zvětší se dosah projektu i celková ekonomická efektivita. Ve školním roce 2016/2017 projekt létajících center pokračuje. Od začátku září 2016 proběhlo do konce listopadu již 12 setkání.

Průběh plánování a setkání Létajícího centra:

  1. Lektor vytipuje lokalitu a školu, která má zájem setkání Létajícího centra s učiteli dané oblasti zorganizovat.
  2. Lektor společně s organizátorem vybrané školy naplánují termín setkání, zajistí vhodné prostory a občerstvení a pozvou učitele dané oblasti.
  3. Lektor si na setkání předem připraví vybrané téma včetně materiálu a pomůcek.
  4. Lektor setkání zrealizuje a následně vyhodnotí pomocí dotazníku.
  5. Lektor následně do NDB pošle zprávu o proběhlém setkání, která obsahuje: termín, místo a čas setkání, počet účastníků, celkové finanční náklady spojené se setkáním, téma setkání, popis průběhu setkání a text na webové stránky NDB.
  6. NDB proplatí lektorovi i organizátorovi odměnu na základě předem uzavřené dohody o provedení práce. NDB dále proplácí náklady za cestovné lektora na místo setkání, náklady na občerstvení, pomůcky a materiál na základě předložení originálů účtenek.

Termín následujícího setkání: 5. 6. 2017

Termín následujícího setkání: 13. 9. 2017

Termín následujícího setkání: bude upřesněno
Téma: bude upřesněno

Termín následujícího setkání: Bude doplněno

Termín následujícího setkání: září 2017

Termín následujícího setkání: bude upřesněno
Téma: bude upřesněno

Termín následujícího setkání: září 2017 v regionálním centru Uherské Hradiště

Termín následujícího setkání: 2017

Termín následujícího setkání: 4.4.2017
Téma: Akustika

Termín následujícího setkání: budeme se těšit na viděnou v novém školním roce 2017/2018

Termín následujícího setkání: září 2017

Termín následujícího setkání: září 2017

Termín následujícího setkání: září 2017