Regionální centra

Regionální centra jsou nedílnou a důležitou součástí projektu Elixír do škol. Jedná se o unikátní přístup k podpoře motivovaných učitelů, kdy veškerá aktivita vzniká dobrovolně a zdola.
Centra se za čtyři roky jejich trvání stala vyhledávaným místem vytváření komunit učitelů, kteří chtějí učit tak, aby výuka bavila žáky i je samotné a prošlo jimi již více než 600 zejména fyzikářů, z nichž většina centra navštěvuje pravidelně opakovaně
.
V současné době je v Česku 22 regionálních center pro učitele fyziky, kteří společně hledají a ověřují nové cesty, jak zatraktivnit výuku a ukázat žákům fyziku jako zajímavý, praktický a zábavný předmět. Učitelé v centrech sdílejí své zkušenosti,
inspirují, čerpají nápady na nové pokusy a navazují neformální vztahy.

V centrech se pravidelně jednou měsíčně během odpoledne/večera setkávají všichni účastníci zdarma a naprosto dobrovolně. Program je vždy přizpůsoben potřebám návštěvníků, například se zkouší nové experimenty a postupy do výuky, otevírají se problémy, se kterými se učitelé i žáci setkávají ve výuce a společně se diskutují a hledají řešení, jak je lépe zvládnout.  
Elixír do škol podporuje zapojení účastníků i mimo fyziku a učitelský obor, například dětí, jelikož vnímá jejich zapojení jako další krok na popularizaci fyziky a její propojení i do jiných oblastí života, nejen školy.
V rámci center jsou také pořádány exkurze na místa, kam se návštěvníci obvykle dostávají jen obtížně. Setkání vždy vede zkušený kolega.

Máte chuť se přidat? Jak na to?

Podívejte se na seznam center níže a vyberte si to, které je pro vás nejdostupnější. Zkontrolujte nejbližší termín setkání. Přihlaste se a vyrazte. Je to jednoduché.

Co ještě v centrech získáte?

Elixír do škol prostřednictvím finančních prostředků Nadace Depozitum Bonum vybavil a postupně doplňuje centra balíčkem učebních pomůcek v hodnotě několika desítek tisíc korun. Jedná se například o měřící sondy, USB mikroskopy či model parního stroje, nově také MX10 pro měření radioaktivity. Vše je k využití do výuky pro učitele zcela zdarma. 

Jaké pomůcky si můžete zapůjčit a co s nimi?

Podívejte se na seznam pomůcek,  popis a návody na experimenty s využitím počítačů nebo se nechte inspirovat pokusy s USB mikroskopem a návodem, jak pracovat s parním strojem.
Více informací vám rád/a poskytne vedoucí konkrétního regionálního centra.

Máte zájem o více informací?

Shrnutí závěrečné zprávy za dva roky fungování projektu.
Sestřih ze setkání v Regionálním centru Praha - Špitálská (video natočila Jana Vavřinová, účastnice setkání)
Zajímavé pokusy z akustiky aneb zvuk kolem nás - dílna Tomáše Jerjeho
Brouci a jiná elektrická hejblata - dílna Kateřiny Lipertové

 Co tedy Regionální centra nabízejí a proč stojí za to je navštívit?

Regionální centra jsou ve školním roce 2017-18 otevřena v těchto městech:

Příští setkání: 11. 4. 2018
Téma: Rezistory

Příští setkání: 17. 4. 2018
Téma: Přeměny energie, sluneční hodiny - výroba

Příští setkání: 3. 5. 2018
Téma: Experimenty s kapalným dusíkem

Příští setkání: 19. 4. 2018
Téma: Výroba hlídače zásuvky (jednoduchá aplikace fotorezistoru)

Příští setkání: 25. 4. 2018
Téma: Testování ČŠI PISA

Příští setkání: 14. 3. 2018

Příští setkání: duben 2018

Příští setkání: 14. 3. 2018

Příští setkání: 17. 4. 2018

Příští setkání: 15. 5. 2018
Téma: Vztlaková síla

Příští setkání: 16. 5. 2018
Téma: Nápadník 2

Příští setkání: 14. 5. 2018
Téma: Úlohy vyžadující experiment, založené na reálných zařízeních a další

Příští setkání: 13. 6. 2018
Téma: Seismografy

Příští setkání: květen 2018

Příští setkání: 3. 5. 2018
Téma: Skládání barev

Příští setkání: duben 2018

Příští setkání: 17. 4. 2018
Téma: Papírové a jiné hrátky

Příští setkání: 19. 4. 2018
Téma: Optika výroba zdroje světla - skládání barev

Příští setkání: 9. 5. 2018
Téma: Polovodiče

Příští setkání: květen 2018

Příští setkání: 9. 5. 2018

Příští setkání: 4. 4. 2018
Téma: Akustika