České Budějovice

Příští setkání: 17. 4. 2018
Téma: Přeměny energie, sluneční hodiny - výroba

Gymnázium Česká ul., České Budějovice

Kontakt:
Martin Krynický, email:  martin@krynicky.cz
Hana Kunzová, email:  kunzova.hana@seznam.cz

Termíny setkávání českobudějovického regionálního centra budou ve školním roce 2017/2018 na stejném místě (Gymnázium Česká ul.) a ve stejné době, tedy od 15 do 17 hodin.

Informace ze setkání 20. 3. 2018:
Na začátku byli účastníci krátce seznámeni s výsledky semináře k revizím RVP, vznikajícím novým webem a projektem SAFECAST. Pak jsme si ukázali, jak dokázat, že se při míchání voda zahřívá (pomocí mixéru), jak demonstrovat přeměny polohové a polohové energie pomocí sonaru (Vernier) a jak dokázat žákům užitečnost používání Excelu. Jedna z účastnic ukázala sluneční hodiny, které vyráběla s dětmi, včetně prezentace o slunečních hodinách jako takových.
Protože jsme zjistili, že jsme opakovaně nestihli vyrobit naplánované pomůcky, rozhodli jsme se příští setkání věnovat přednostně jejich výrobě. Mělo by se jednat o (přinejmenším) vlastní sluneční hodiny, vozítko na principu přeměn energie, létající talíř na základě geometrické konstrukce.

Informace ze setkání 6. 2. 2018:
Navštívili jsme Katedru fyziky Přírodovědecké fakulty. Seznámili jsme se fungováním katedry i plány do budoucna, prohlédli si pracoviště plazmové fyziky, pracovny, kde studenti absolvují praktika a někteří navázali na setkání přednáškou o sluneční fyzice, pořádané stejnou katedrou.

Informace ze setkání 16. 1. 2018:
V úvodu lednového setkání jsme si na jednoduchém (s brčkem a kousky lepenky) ukázali, jak demonstrovat chování proudícího vzduchu, a zamysleli jsme se nad principem létání a způsobem, jak ho popsat žákům. Pak si většina účastníků navzájem pomohla se stavbou vlnostroje z izolepy a špejlí.
Příští setkání se uskuteční 6.2.2018 od 15 hodin. Místo a náplň bude upřesněna.

Informace ze setkání 12. 12. 2017:
Poslední předvánoční setkání jsme pojali jako „vánoční nadílku“ – účastníky setkání jsme vyzvali, aby přinesli ostatním dárek v podobě pokusu, námětu, nápadu… Na úvod jsme tak viděli několik zajímavých experimentů s plazmovou koulí a demonstraci podtlaku pomocí nafukovacího balonku a dvou hrnečků a houpačku ze svíčky zapálené na obou koncích. Pak následovalo několik drobností, které si mohli všichni vyrobit – elektromotorek z kousku drátu, magnetu a tužkové baterie, bzučouna z kolíčku na prádlo a gumičky, optický klam v podobě dráčka a vzduchové dělo z kelímku. Na závěr předvedl Martin svůj „medvídkový vlnostroj“ (ze špejlí na lepící pásce se želatinovými medvídky jako zátěžemi na koncích špejlí).
Příští setkání se uskuteční 16.1.2018 od 15 hodin na Gymnáziu Česká. Vyrobíme si vlnostroj a „kouzelnou“ cívku s LEDkou, která svítí bez zdroje napětí.

 

Informace ze setkání 7. 11. 2017:
Na úvod jsme trochu zabrousili do matematiky – kolegyně se podělila se zkušenostmi s výukou ve Španělsku, konkrétně předvedla pro nás dost nezvyklý způsob provádění základních početních operací. Následovalo seznámení se výukovou sadou na zkoumání materiálů (ESERO). Pak už jsme se věnovali teplu – jak využili na G Jírovcova při kroužku nově zakoupené teploměry, proč kapesník namočený do směsi lihu s vodou hoří, ale neshoří, podívali jsme se do útrob rychlovarné konvice a vypustili horkovzdušný balon z igelitového pytle poháněný vatou namočenou v lihu. Nakonec si účastníci postavili buď magnetickou houpačku podle námětu Zdeňka Poláka, nebo vlastní horkovzdušný balon.
Příští setkání se uskuteční 12.12.2017 od 15 hodin na Gymnáziu Česká. Na prosincové setkání jsme se rozhodli neurčovat žádné téma, ale pojmout ho jako „vánoční nadílku“ – kdokoli může obdarovat ostatní nějakou drobností v podobě zajímavého nápadu, pokusu, pracovního listu, který se osvědčil,…

 

Informace ze setkání 10. 10. 2017:
Na říjnovém setkání jsme si předvedli několik pokusů týkajících se totálního odrazu a difrakce světla. Pak jsme si postavili spektrometry podle návodu Václava Pazdery.
Příští setkání se uskuteční 7.11.2017 od 15 hodin na Gymnáziu Česká. Tématem budou tepelné jevy.

Informace ze setkání 19. 9. 2017:
Během prvního setkání v tomto školním roce jsme pořídili jsme několik fotek pomocí dírkové komory. Během dlouhých expozičních dob Martin vyprávěl o zkušenostech svých a svých dětí, které získali během minulého půlroku při pobytu ve Velké Británii.
Příští setkání se uskuteční 10.10.2017 od 15 hodin na Gymnáziu Česká. Postavíte si spektrometr a seznámíte s některými dalšími zajímavými tipy do výuky vlnové optiky.

Informace ze setkání 13. 6. 2017:
Protože se mezi dětmi přímo raketově rozšířily spinnery, zkusili jsme vymyslet, jak je využít ve výuce.  Kromě demonstrace gyroskopu jsme zkusili ověřit, že vlastnosti hračky se změní při zatížení krajů, doba točení je silně háklivá na dokonalé vyvážení hračky (i podle nás zcela stejné magnety na stejných místech obvodových koleček výrazně zkrátily dobu otáčení), hračka osazená magnety a roztočená nad měděným plechem velice názorně demonstrovala vznik vířivých proudů a roztočená před cívkou „vyrobila“  proud kolem 6mA. V další části setkání jsme si hráli s bublinami na různé způsoby. Přejeme všem pěkné prázdniny a těšíme se na další setkání druhé úterý v září od 15 hodin na Gymnáziu Česká.

Informace ze setkání 9. 5. 2017:
Učitelky z „hostitelské školy si připravily ukázku využití digitálních čidel pro měření základních veličin, popisujících kmitavý pohyb (síla, poloha, zrychlení), ukázku spřažených  kyvadel a jako zlatý hřeb kreslení Lissoujousových obrazců pomocí nádobky s moukou. Na to jsme pak navázali ukázkami spřažených kyvadel s magnetickou vazbou, rezonance na prádlové gumě natažené na nohách od židle (jako žákovský pokus), demonstrací Dopplerova jevu pomocí elektronické ladičky… Na závěr si někteří vyrobili rezonátor v opravdu velkém provedení. Příští setkání se uskuteční v úterý 13.6.2017 od 15 hodin na Gymnáziu Česká. Tématem budou kapaliny, zejména pak povrchové napětí.

Informace ze setkání 11. 4. 2017:
Setkání tentokrát vedl RNDr. Peter Žilavý z MFF UK. Účastníci si vyzkoušeli, jak se zachází s detektorem elektrického náboje, prozkoumali některé záludnosti „tradičního“ elektroskopu, podívali se na problematiku výuky elektrostatických témat pomocí pomůcek zcela jednoduchých (plastová brčka) i velmi sofistikovaných (osciloskop).

Informace ze setkání 14. 3. 2017:
Dokončili jsme výrobu pomůcky pro demonstraci magnetické levitace pomocí malých magnetů a tuhy do mikrotužky. Někteří z nás si vyrobili jsme si pomůcku na demonstraci elektromagnetické indukce z injekční stříkačky a tenkého drátu, protože tato výroba se ukázala být pro tak velký počet lidí časově příliš náročná, budeme příště pokračovat. Příští setkání se uskuteční v úterý 11.4.2017 od 15 hodin na Gymnáziu Česká. Tématem bude elektrostatika. 

Informace ze setkání 14.2.2017:
Po delší době jsme si opět hráli s magnety – prohlédli jsme si profesionální pomůcku na demonstraci magnetických siločar, vyrobili si pomůcku s levitujícím kroužkem na klíče, ukázali si, jak může nad magnety levitovat tuha z mikrotužky, roztáčeli a zastavovali jsme kolečko z víčka na zavařování pomocí vířivých proudů. Se zájmem se setkal i jednoduchý kompas ze zavěšených tenkých magnetků. Původně plánovanou pomůcku na demonstraci elektromagnetické indukce vyrobíme příště – šikovný kolega slíbil přípravek na vrtačku, aby se lépe navíjelo 500 závitů z tenkého drátu. Příští setkání bude druhé úterý v březnu, tedy 14.3.2017, opět od 15 hodin na Gymnáziu Česká.

Informace ze setkání 10.1.2017:
Vyzkoušeli jsme si několik dalších experimentů, pomocí kterých učíme optická témata – znázornění vlastností kulového zrcadla pomocí jídelní lžíce, kinetoskop s různými druhy obrázků, závislost „funkce“ čoček na prostředí (jak se ve vodě chová skleněná a vzduchová čočka). Domů si tentokrát účastníci odnesli  phenakistoskop s „pohyblivými obrázky“ předtištěnými i šablonu na výrobu kotouče s vlastním námětem.

Příští setkání bude druhé úterý v únoru, tedy 14.2.2017, opět od 15 hodin na Gymnáziu Česká.

Informace ze setkání 13.12.2016:
Úvod setkání jsme věnovali přehledu používaných učebnic – vlastní zkušenostmi s nimi, výhody i nevýhody učebnic a pracovních sešitů, vhodnost pro jednotlivé typy škol, možnost zalistovat si přinesenými ukázkami…. Postavili jsme si U rampu z elektrikářské lišty, na kterou už nezbyl čas minule, a vyrobili si vlastní model bimetalového pásku. Příští setkání bude druhé úterý v lednu, tedy 10.1.2017, opět od 15 hodin na Gymnáziu Česká.

Informace ze setkání 1.11.2016:
Na úvod předvedl Michal funkční model Stirlingova motoru. Pak jsme se pokusili znázornit rovnoměrný pohyb za pomoci šneka lezoucího po monitoru. Ověřili jsme si, že modelový vláček se pohybuje téměř rovnoměrně, stejně jako vozítko ze školní soupravy pro mechaniku. Martin předvedl svůj způsob měření kmitavého pohybu pomocí torzního kyvadla ze smetáku přivázaného za hodiny na školní chodbě. Na poslední měření pomocí U-rampy z elektrikářské lišty už nezbyl čas, takže jsme si ho nechali na příště. Příští setkání bude druhé úterý v prosinci, tedy 13.12.2016, opět od 15 hodin na Gymnáziu Česká.

Informace ze setkání 11.10.2016:
Na říjnovém setkání jsme si vyzkoušeli některé experimenty a měření, týkající se tepelných jevů – vliv povrchu na absorpci záření, teplotní roztažnost, tání ledu zabaleného a položeného volně. Na podchlazeném roztoku octanu hlinitého jsme se přesvědčili, jak snadno lze vyvolat rychlou krystalizaci. Na závěr jsme si hráli se suchým ledem – změřili jeho teplotu, vyráběli velké bubliny, posílali kouřové signály, poslouchali zpívající lžíce.

Informace ze setkání 20.9.2016:První letošní setkání bylo věnováno problematice elektrického proudu v kapalinách. Vyzkoušeli jsme si, jak jednoduše předvést galvanické pokovování a výrobu vodíku v žákovské verzi. Rozsvítili jsme diody galvanickým článkem ze dvou plíšků a kousku jablka. Příští setkání bude druhé úterý v říjnu, tedy 11.10.2016, opět od 15 hodin na Gymnáziu Česká.

Informace ze setkání 14.6.2016:Na poslední setkání jsme vyrazili „do terénu“. V parku u Vltavy jsme si zkusili vyrobit rakety na stlačený vzduch i na lihové páry. Postupným zdokonalováním se neustále zvyšoval dolet, až rekordman dosáhl cca 70 metrů. Prakticky jsme ověřili, že PET láhev se roztrhne při přetlaku 10 atmosfér (podle manometru na pumpičce). Kromě zkušeností z výroby jsme si odnesli bezdušové ventilky (které přivezl Martin z konference v Hradci). Setkání budou v příštím školním roce pokračovat ve stejném termínu, tedy druhé úterý v měsíci, opět od 15 hodin na Gymnáziu Česká

Informace ze setkání 10.5.2016:Na květnovém setkání jsme si jednak prohlédli dva zajímavé náměty - sluneční hodiny, které vyráběly děti na kroužku, a 3D obrázky získané na mobilu pomocí komolého jehlanu z průhledných plastových obalů a videa na YouTube. Pak jsme si potrápili mozkové závity zkoumáním, která krabička na závěsném mobilu je nejtěžší, a ukázali si, jak předvést funkci šroubu. Ze setkání si všichni odnesli jednu ruku navíc – vyrobili si model ruky z latěk a ocelových oček. Další setkání se uskuteční 14.6.2016, tradičně od 15 hodin. POZOR! Protože náplní setkání bude stavba a následné zkoušky raket, sejdeme se přímo v terénu. Místo bude upřesněno – „domorodci“ slíbili projít navrhované lokality, vybrat pro tento účel nejvhodnější a poslat mapku. 

Informace ze setkání 12.4.2016:Na dubnovém setkání jsme se podělili o zkušenosti s měřením základních fyzikálních veličin, od jednoduchých vah ze špejlí a se závažími z papíru, přes měření pomocí lidského těla, metodiku zavedení pojmu hustota, prohlédli si různé druhy hodin, vyrobené dětmi na hostitelské škole, až po měření indexu lomu pomocí špendlíků a kousku lepenky. Další setkání se uskuteční 10.5.2016, tradičně od 15 hodin na Gymnáziu Česká. 

Informace ze setkání 1.3.2016:Na březnovém setkání jsme se věnovali elektromagnetickým jevům. Podívali jsme se opravdu zblízka do útrob indukčního vařiče a využili ho k rozsvěcování žárovek. Předvedli jsme si skutečně praktické využití vířivých proudů. Vystřelovali jsme hliníkové kroužky a diskutovali o tom, proč se vlastně dají do pohybu. Předvedli jsme si záhadu neodymového magnetu, který nechce a nechce propadnout hliníkovou tyčí. Jako názorný důkaz, proč je dobrá transformace pro přenosovou soustavu, předvedl Martin průchod proudu přes tkaničky nasáklé solným roztokem. Nakonec jsme si postavili reproduktory z neodymového magnetu, několika kousků papíru a kusu drátu smotaného do cívky. Opravdu fungovaly. Další setkání se uskuteční již 12.4.2016, tradičně od 15 hodin na Gymnáziu Česká.

Informace ze setkání 9.2.2016:Na úvod předvedl Martin svůj „čerstvý objev“ – barevnou žárovku na dálkové ovládání z Lidlu, na které lze pomocí difrakčních folií sledovat, jak vznikají světla různých barev v systému RGB skládáním barev jednotlivých LED diod. Dále jsme se věnovali mechanice kapalin s jednoduchými pomůckami – spojené nádoby z hadic a PET lahví, hydrostatický paradox se stejnými pomůckami, demonstrace přetlaku v PET-lahvi nafouknuté pumpičkou, ukázali jsme si jednoduchý model plic z brček a balonků…. Mezi účastníky se objevila kolegyně chemikářka a její experiment, při kterém pomocí plynu do zapalovačů a bublin z jarové vody pokryla lavici plameny se líbil natolik, že jej musela několikrát zopakovat. Vlastníma rukama jsme se přesvědčili, že plyn (napouštěný ze sifonové lahve) lze přelévat, ať je to sifonový CO2 nebo šlehačkový N2O. Na závěr jsme postavili jednoduchý model vodní pumpy z injekčních stříkaček a hadiček (podle návodu z Fyzikálního šuplíku). Další setkání se z důvodu jarních prázdnin uskuteční již 1.3.2016, tradičně od 15 hodin na Gymnáziu Česká. Tématem budou elektromagnetické jevy. 

Informace ze setkání 12.1.2016:Setkáním nás tentokrát provedl Martin stejným způsobem, jakým probírá téma vlnění s dětmi ve škole. Takže jsme zjišťovali, kde je nejlépe slyšet signál z reproduktorů, hledali výsledky skládání vln pomocí nákresů, zkoumali interferenční obrazce světla svíčky na CD-čku, hráli si s difrakčními foliemi a sledovali s nimi různé zdroje světla od svíček pro výbojové trubice. Nakonec jsme rozebrali několik vyřazených monitorů, odstranili z nich polarizační vrstvy a s polarizačním filtrem v ruce se přesvědčili, že tento jev zde skutečně hraje svou roli. Každý z účastníků si odvezl kousek difrakční a polarizační folie. Příští setkání se uskuteční opět druhé úterý v měsíci, tedy 9.2.2016, od 15 hodin na Gymnáziu Česká v Českých Budějovicích.

Informace ze setkání 8.12.2015:V prosinci jsme se pustili do Newtonových pohybových zákonů. Ukázali jsme si, jak předvést jejich princip i důsledky, potrápili si hlavy s problémovými úlohami a předvedli si některé více i méně známé žákovské pokusy. Příští setkání se uskuteční v úterý 12.1.2016 tradičně na Gymnáziu Česká od 15 hodin. Téma bude upřesněno.

Informace ze setkání 3.11.2015:Na listopadovém setkání jsme si ukázali, jak lze pomocí skutečně velmi jednoduchých pomůcek dosáhnout toho, aby si žáci sami postavili a prozkoumali funkci elektrických obvodů. Příští sekání se uskuteční 8.12.2015, tradičně od 15 hodin na Gymnáziu Česká v Č.Budějovicích. Tématem budou Newtony pohybové zákony.

Informace ze setkání 20.10.2015:Na říjnovém setkání jsme si povídali o tom, jak vysvětlit a předvést a pojmy jako tepelné vodiče a izolanty, přenos tepla prouděním, podívali jsme se „dovnitř“ do termosky (rozříznuté), pohráli si s termocitlivými foliemi …Příští sekání se uskuteční 3.11.2015, tradičně od 15 hodin na Gymnáziu Česká v Č. Budějovicích. Tématem budou elektrické obvody a jejich stavba s opravdu jednoduchými pomůckami. 

Informace ze setkání 22.9.2015: Na prvním letošním setkání jsme si opět pohráli s pájkou a elektronickými součástkami – postavili jsme si vysílač a přijímač viditelného záření. Také jsme se seznámili s několika novými pomůckami, které přibyly do balíčku a lze si je půjčit na školy. Příští sekání se uskuteční 20.10.2015, tradičně od 15 hodin na Gymnáziu Česká v Č. Budějovicích. Tématem bude teplo. Jste srdečně zváni i se svými nápady.

Informace ze setkání 2.6.2015: 
Na posledním setkání tohoto školního roku jsme se důkladně podívali do „útrob“ různých vyřazených elektrospotřebičů – od fénu přes rychlovarnou konvici, vrtačku, vysavač, vyřazený počítač, ponorné čerpadlo až po barevnou kopírku. Protože jsme měli k dispozici i vyřazenou mikrovlnku, zkusili jsme si pár pokusů, na které bychom si asi s běžně používanou netroufli – rozsvítili jsme v troubě žárovku, zkusili, co udělá při zapnutí trouby alobalový obal od sušenek, čokoládová špička…

V příštím školním roce budou setkání pokračovat na stejném místě (Gymnázium Česká ul.) a ve stejné době, tedy druhé úterý v měsíci od 15 hodin.

Přejeme všem pěkné léto a v září na shledanou.

Informace ze setkání 12.5.2015: 
Tématem květnového setkání byla akustika. Pomocí jednoduchého přijímače a vysílače světla jsme ukázali vznik zvuku (přerušováním světla jsme rozkmitávali reproduktor). Demonstrovali jsme princip vzniku zvuku a funkci rezonančních skříněk na nitích nebo jiných vláknech a krabičkách od filmů, zahrál nám malý orchestr z nařezaných odpadních trubek. Pomocí online generátoru kmitů a dvou reproduktorů jsme si demonstrovali interferenci. Dostali jsme se i k dalším záležitostem kolem kmitavých pohybů – vykreslení sinusovky pomocí vody vytékající z kývající se láhve, chaotické magnetické kyvadlo, torzní kyvadlo z obyčejného koštěte, které kývá tak pomalu, že je možné jeho pohyb zachytit bez technického vybavení. Na závěr jsme si pohráli s programem SoundScard Scope. Se zapůjčeným detektorem MX 10 na detekci alfa záření jsme proměřili záření uranového skla, thoriové svářečské elektrody a dusíkatého hnojiva. Další setkání bude 2.6.2015, opět od 15 hodin na gymnáziu Česká. Kdo najdete nějaký  vyřazený elektrický spotřebič nebo jiný přístroj, přineste, pokusíme se ho rozebrat a prozkoumat. Kromě toho je na další pokusy slíbená mikrovlnná trouba. 

Informace ze setkání 21.4.2015: 
V dubnu jsme se sešli na gymnáziu v Třeboni. Vyrobili jsme si asi nejjednodušší model elektromotoru, jaký si lze představit – z cívky namotané z tenkého drátu, ploché baterie a magnetu. Prozkoumali jsme několik rozebraných elektrických zařízení – indukční vařič, elektrickou vrtačku, mixér,… a na školním modelu jsme si ukázali princip generátoru. Na druhou část setkání jsme se pak přesunuli na malou vodní elektrárnu, která pracuje na Zlaté stoce poblíž obce Záblatí. Její provozovatel nám velice ochotně zodpověděl veškeré dotazy od technického řešení elektrárny přes provozní problémy dané umístěním (množství vody ve Zlaté stoce se řídí především potřebami rybářů) až po otázky ekonomické. 

Informace ze setkání 10.3.2015:
V březnu jsme se sešli nad využitím tabletů a moderních technologií vůbec ve výuce. Prohlédli jsme si rozebraný LCD monitor počítače, prozkoumali jeho jednotlivé vrstvy (mimo jiné USB mikroskopem z nadačních pomůcek) a ukázali si funkci polarizačního filtru. Na základě projektu, který proběhl na Gymnáziu Třeboň, jsme měli možnost seznámit se s mnoha náměty, jak využít měřící čidla ve výuce, a to nejen jako pomůcku pro učitele, ale i pro samostatnou práci žáků. V další části setkání jsme se věnovali tabletům – základním postupům při ovládání přístroje, jednotlivým aplikacím, které je možné využít při výuce (tvorba a zpracování fotografií, prohlížení materiálů,…).

Informace ze setkání 23.2.2015:
Tématem únorového setkání bylo skládání a rozklad sil a třecí síla. Ukázali jsme si navzájem několik způsobů, jak se „dopracovat“ k rovnoběžníku různoběžných sil, rozklad sil pomocí dlouhého lana se zátěží z PET lahve, klenbu (papírovou) jako příklad praktického využití rozkladu sil a další. Na závěr si účastníci vyrobili vznášedlo z CD a krabičky od filmu a papírovou potvůrku lezoucí po provázku. Jedna účastnice přinesla úlohy, s jejichž vysvětlením si nebyla jistá, takže jsme je společně vyřešili a diskutovali způsob jejich začlenění do výuky. Další setkání bude opět druhé úterý v měsíci, tedy 10.3.2015, opět od 15 hodin na gymnáziu Česká. Tématem bude využití tabletů ve výuce.  (Tablety bude možné zapůjčit).

Informace ze setkání 13.1.2015:
Tématem setkání byla základní témata elektrostatiky. Zkusili jsme si některé úplně jednoduché pokusy – jak prokázat existenci dvou druhů nábojů pomocí plastových brček, indukce „na plechovce“,… i některé složitější. Někteří účastníci nemají k dispozici indukční elektriku, takže měli možnost se s ní seznámit, případně jsme si ukázali, jak použít na stejné pokusy van de Graafův generátor. A nechyběla „klasika“ – vstávající vlasy na hlavě nabitého člověka, předávání náboje v řadě lidí…. Další setkání bude z důvodu různých termínů jarních prázdnin až 24.2.2015, opět od 15 hodin na gymnáziu Česká. 

Informace ze setkání 2.12.2014:
Tématem předvánočního setkání byla na žádost účastníků paprsková optika. Ukázali jsme si, jak pomocí zrcadlovky vysvětlit princip dírkové komory, prohlédli jsme si několik funkčních dírkových komor a postavili si několik dalších optických lavic z elektrikářské lišty a čoček z Meopty Přerov. Ve zbývajícím čase jsme si pohráli s dalšími náměty, např. jak nahradit kulová zrcadla samolepicí zrcadlovou folií, ukázat úplný odraz na vrstvě vzduchu ve vodě, jak ukázat zákon odrazu a změřit lom pomocí špendlíků…

Informace ze setkání 4.11.2014:
Třetí setkání v tomto školním roce bylo věnováno těžišti – jeho hledání, využití, vysvětlení podmínek stability těles. Do svých škol si účastníci kromě nových nápadů odvezli vlastnoručně vyrobenou berušku, která se udrží na vlastním „nose“. 
Pozor! Další setkání proběhne z provozních důvodů opět již první úterý v měsíci, tedy 2.12.2014.  Věnovat se budeme optice.

Informace ze setkání 14.10.2014:
Na druhém letošním setkání jsme se věnovali páce. Vyzkoušeli jsme si, jak s opravdu minimem pomůcek (špejle, špendlíky, kancelářské sponky) umožnit žákům samostatné zkoumání pravidel rovnováhy na páce, pořídili jsme fotografie některých běžně používaných předmětů, které na principu páky fungují pro jejich využití ve výuce (viz fotogalerie). Pozor! Další setkání proběhne z důvodu třídních schůzek již první úterý v měsíci, tedy 4.11.2014.  Tématem bude těžiště. 

Informace ze setkání 9.9.2014:
Setkáním 9.9. 2014 vstoupilo regionální centrum Nadace Depositum Bonum na Gymnázium Česká a Olympijských nadějí v Českých Budějovicích do druhého roku své činnosti. Při prvním letošním setkání jsme si ukázali, jak a k čemu je možné použít pomůcky, které si mohou učitelé půjčit na své školy. Ukázali jsme si, jak závisí intenzita světla na vzdálenosti od zdroje, příp. průchodu průsvitným prostředím, jak pomocí siloměru popsat pohyb kyvadla, souvislost změny teploty s odpařováním vody, popř. lihu, závislost pohybu vozíku na působící síle, jak změřit VA charakteristiku žárovky, diody nebo rezistoru, jak zachytit průběh střídavého napětí nebo jak měřit polohu sešitu a sledovat tak souvislost mezi jeho pohybem a grafem jeho pohybu na obrazovce počítače. Příští setkání proběhne 17.10. 2014 od 15 hodin opět na Gymnáziu Česká a Olympijských nadějí v Českých Budějovicích. Téma setkání bude ještě upřesněno.

Informace ze setkání 17.6.2014:
Poslední setkání v tomto školním roce bylo věnováno magnetům a jejich použití ve výuce. Vyzkoušeli jsme si některé základní pokusy (znázornění siločar, vznik vířivých proudů apod.) pomocí silných neohmových magnetů, ukázali využití magnetů v jiných tématech a zkusili změřit sílu magnetu pomocí digitálního siloměru. Přejeme všem pěkné prázdniny a těšíme se na setkání DRUHÉ úterý v září, tj. 9.9.2014 v 15.00 na Gymnáziu Česká.

Informace ze setkání 27.5.2014: 
Květnové setkání bylo věnováno jednoduchým elektrickým obvodům. Vyzkoušeli jsme si sestavit obvody pomocí jednoduché stavebnice, používané vedoucím centra při výuce, většina z nás si pak vyrobila vlastní podobnou pomůcku.

Informace ze setkání 16.4.2014: 
Dubnové setkání bylo věnováno Newtonovým pohybovým zákonům. Společně jsme probrali, jak k tomuto tématu přistupovat, jaké nejčastější mylné představy se u žáků vyskytují a jak jim předcházet. Balíček pomůcek k zapůjčení se rozrostl o soupravu na demonstraci chování vodiče s proudem v magnetickém poli, takže jsme si zkusili, co se s její pomocí dá ukázat. POZOR! Příští setkání proběhne z důvodu maturitních zkoušek až čtvrté úterý v květnu, tj. 27.5.2014 na Gymnáziu Česká a ON, opět od 15 hodin. Tématem budou jednoduché elektrické obvody. Máte-li možnost, přineste si kladívko a dřevěné prkénko z měkkého dřeva, minimální velikost 12 x 20 cm (větší je lepší až do rozměru papíru A4).

Informace ze setkání 18.3.2014: 
Březnové setkání bylo trochu netradiční – nejednalo se o výměnu zkušeností mezi účastníky, ale spíše o přednášku. K tématu Radioaktivita jsme si jako lektora pozvali RNDr. Petera Žilavého z MFF UK, aby nás seznámil s prací se soupravou GAMABETA na výuku radioaktivity. Příští setkání proběhne 15.4.2014 na Gymnáziu Česká a ON, tématem budou Newtonovy pohybové zákony.

Informace ze setkání 18.2.2014:
Únorové setkání bylo díky nově získaným pomůckám – modelu parního stroje a senzoru polohy, věnováno skupenským změnám a hlavně pokusům se suchým ledem. Vyráběli jsme „mlžné efekty“, nafukovali balónky sublimujícím CO2, vyfukovali bubliny, zkoumali vliv vztlakové síly vzduchu na balonek během nafukování (pomocí laboratorních vah), zjišťovali, jak se chovají listy rostlin, popř. další materiály (např. gumičky) po zahrabání do suchého ledu… Kdo vydržel až do konce, byl odměněn čerstvě vyrobenou zmrzlinou s kávovou příchutí. Příští setkání proběhne 18.3. 2014 opět na Gymnáziu Česká a Olympijských nadějí v Českých Budějovicích. Tématem setkání bude radioaktivita a použití soupravy GAMABETA.

Informace ze setkání 21.1.2014:
Lednové setkání bylo věnované tepelným jevům. Ukázali jsme si, jak přiblížit dětem, proč je v létě teplo a v zimě zima, jak zviditelnit vznik tepla třením, změřili jsme teplotu suchého ledu vyrobeného pomocí sifonové bombičky, dokázali, že při rychlém rozpínání se plyn opravdu ochlazuje…Příští setkání proběhne 18.2.2014 opět na Gymnáziu Česká a Olympijských nadějí v Českých Budějovicích. Tématem setkání budou skupenské změny.

Informace ze setkání 10.12.2013:
10.12. 2013 proběhlo již čtvrté setkání jihočeských učitelů fyziky. Pod svou střechu nás opět přijalo Gymnázium Česká a Olympijských nadějí v Českých Budějovicích, kde se budou následující setkání konat pravidelně. Tentokrát jsme se věnovali periodickým dějům a akustice. Zkoumali a vysvětlovali jsme zvukové jevy pomocí pomůcek zcela jednoduchých (gumička, hadice, balonek s mincí), složitějších (reproduktor, mobil, vývěva) i pomocí počítačových programů (Audacity, SoundScard Scope). Příští setkání proběhne 21.1. 201 opět na Gymnáziu Česká a Olympijských nadějí v Českých Budějovicích. Téma setkání bude ještě upřesněno.

Informace ze setkání 19.11.2013:
Třetí setkání jihočeských fyzikářů proběhlo 19.11. 2013 na Gymnáziu Třeboň.  Setkání bylo věnováno práci s měřícími sondami, které si lze v rámci centra zapůjčit na školy. Účastníci si mohli vyzkoušet využití sond a příslušného softwaru i vyřešit některé zajímavé otázky, které se při měření objevily. O účelnosti setkání nejlépe svědčí zájem o půjčení pomůcek – téměř všechny sondy si učitelé rozebrali, aby je mohli využít na svých školách. Poslední předvánoční setkání se posouvá na 2.úterý  měsíci, tj. 10.12.1013, konat se bude opět na Gymnáziu Česká a ON, Č.Budějovice. 

Informace ze setkání 15.10.2013:
15.10. 2013 proběhlo druhé setkání jihočeských učitelů fyziky. Pod svou střechu nás tentokrát přijalo Gymnázium Česká a Olympijských nadějí v Českých Budějovicích. Na základě žádosti účastníků minulého setkání jsme se tentokrát věnovali mechanice kapalin, konkrétně Archimédovu zákonu. Po úvodní diskuzi nad přístupem k tomuto tématu jsme si zkusili několik pokusů a na závěr si většina účastníků vyrobila buď model ponorky, nebo hydraulického zařízení (nebo obojí). Příští setkání proběhne 19.11. 2013 na Gymnáziu Třeboň a bude věnováno práci s měřícím systémem Vernier. Poslední předvánoční setkání se posouvá na 2. úterý v měsíci, tj. 10.12.1013, konat se bude opět na Gymnáziu Česká a ON, Č. Budějovice. 

Image Gallery