Letohrad

Příští setkání: 17. 4. 2018

Letohradské soukromé gymnázium, Václavské nám. 1, 561 51 Letohrad
Kontakt: Milada Marková, email:  milada-markova@seznam.cz

Termíny setkávání letohradského regionálního centra budou ve školním roce 2016/2017 vždy druhou středu v měsíci od 15 hod.

Informace ze setkání 7. 3. 2018:
Na setkání jsme se seznámili s metodikou výuky Archimedova zákona podle Heuréky, procvičili si naše porozumění zákonu v praxi na problémových úlohách a nakonec spočítali i jednu laboratorní úlohu.

Informace ze setkání 14. 2. 2018:
Na setkání jsme si vyrobili pomůcku k názorné výuce elektromagnetické indukce.

Informace ze setkání 10. 1. 2018:
V lednu jsme se věnovali výrobě  pomůcek, které nám mohou posloužit při výuce akustiky: vuvuzela a létající motýl, který za letu vydává zvuk – výroba je tak jednoduchá, že ji zvládnou i ty nejmenší děti. Nakonec jsme ještě stihli vyrobit i drátěného „človíčka“, který dobře poslouží jako názorná pomůcka při výkladu krokového napětí.

Informace ze setkání 6. 12. 2017:
Předvánoční prosincové setkání navštívilo 15 zájemců o pájení. Na začátku jsme se podívali zpět na minulé ročníky pájení, seznámili se s elektrotechnickými výrobky, které jsme v rámci dílen zhotovili. Poté na většinu návštěvníků čekal nelehký úkol. Spájet elektronickou hrací kostku. Někteří si vybrali jinou, méně obtížnou stavebnice indikátoru náboje, univerzální led svítilny, anebo losovacího zařízení. I když někteří drželi pájku poprvé, všichni se snažili a zjistili, že netřeba se pájení obávat.  

Informace ze setkání 7. 11. 2017:
Pozvali jsme Vaška Pazderu z Olomouce, pod jehož vedením jsme si vyrobili pomůcku pro výuku difrakce světla. Každý si také odnesl sadu difrakčních mřížek pro celou třídu.

Informace ze setkání 11. 10. 2017:
Na tomto setkání jsme se seznamovali s novou pomůckou, která přibyla do „našich sbírek“ – detektor radioaktivního záření MX-10.

Informace ze setkání 13. 9. 2017:
Na prvním setkání v tomto školním roce jsme se zabývali elektromagnetickou indukcí, hráli si s mg. polem vodiče s proudem a nakonec provedli pár efektních pokusů s indukčním vařičem.

Informace ze setkání 7. 6. 2017:
Na posledním setkání v tomto školním roce jsme se věnovali výrobě Teslova Transformátoru.

Informace ze setkání 10. 5. 2017:
Na setkání jsme se těšili, protože přijel Vašek Pazdera, pod jehož vedením jsme si všichni postavili jednoduchý spolehlivý spektrometr, prozkoumali spektra různých zdrojů světla a vyzkoušeli si několik dalších pokusů, jak spektrometr využít ve výuce.

Informace ze setkání 12. 4. 2017:
Dubnové setkání se uskutečnilo den před velikonočními prázdninami, a možná i proto jsme si zvolili téma „Vejce ve fyzice“. Každý mohl předvést libovolný pokus nebo cokoliv jiného, co mělo alespoň vzdáleně něco společného s vejcem. Začínali jsme těmi nejjednoduššími a známými experimenty jako roztáčení syrových a vařených vajec, dávali jsme vejce do octa, do slané a sladké vody, dostávali jsme vejce do láhve a zase ven z láhve, pouštěli jsme vejce z nakloněné roviny, vyráběli svítící různobarevné „kraslice“ i kytičku, která po zalití svítila…stříleli do vajec, dávali je do vývěvy a smažili je na papírové pánvičce…

Infromace ze setkání 15. 3. 2017:
Na březnovém setkání jsme v podání  ÚDIFu zhlédli jejich vystoupení „Příběh žárovky“. Seznámili jsme se s množstvím jednoduchých i složitějších pokusů, které se týkaly této problematiky, a také s dějinami fyziky, mohli jsme si vše vyzkoušet a znovu a znovu klást všetečné otázky, když nám nebylo něco úplně jasné. A právě díky tomu bylo pro nás celé představení velmi užitečné a obohacující.

Informace ze setkání 15.2.2017:
Na únorovém setkání jsme se věnovali magnetickým vlastnostem látek – seznámili jsme se s několika pokusy s paramagnetickými a diamagnetickými látkami, zahřívali jsme feromagnetika na Curieovu teplotu a vyrobili si korýtko z neodymových magnetů s levitující tuhou a „Curieovo kyvadlo“. V samotném závěru jsme se už pouze mimo téma setkání s vytrvalými jednotlivci věnovali elektrostatice.

Informace ze setkání 11.1.2017:
Na setkání jsme si vyrobili dvojcestný usměrňovač ze čtyř světelných diod a pak se pokoušeli o stavbu Leonardova mostu z různého materiálu – od špejlí na kafe až po veliké fošny, které nás spolehlivě udržely.

Informace ze setkání 7.12.2016:
Prosincové setkání jsme věnovali drobným pokusům s „kulatou PETkou“  - vše je dostupné na Šuplíku Vaška Piskače. Každý si vyrobil jednoduchou UV lampičku. A pak jsme se s odvahou vrhli do experimentování s UV zářením. Dověděli jsme se, co je to luminiscence a v praxi na různých materiálech ověřili fosforescenci i fluorescenci. Mohli jsme si vyzkoušet rozdíl mezi slabým UVA zářením a silným UVC zářením, viděli jsme, jak pod ním reagují různé minerály, potraviny, luminiscenční plasty, hračky, hodinky, uranové sklo, tkaničky, zvýrazňovače….a mnoho dalších materiálů z domácnosti. Všem kolegům přejeme klidné a pohodové prožití Vánočních svátků a budeme se těšit na další spolupráci v novém roce.

Informace ze setkání 16.11.2016:
Na setkání jsme si vyrobili vánoční blikající stromeček, který zvládnou vyrobit i děti. Především pro ně byla tato aktivita myšlena. Náklady na něj byly minimální, nejdražší položkou je 9V baterie.

Informace ze setkání 19.10.2016:
Na setkání dorazil Vašek Pazdera z Olomouce a pod jeho vedením jsme si postavili skvělou pomůcku na míchání barev.

Informace ze setkání 14.9.2016:
Na prvním setkání v tomto školním roce jsme se seznámili s několika zajímavými experimenty, které byly letos předváděny na Veletrhu nápadů učitelů fyziky v Brně. Snad největší úspěch mezi učiteli mělo elektrické těsto (recept od V. Bdinkové), ale pozadu nezůstaly ani ostatní: např. měření vodivosti různých kapalin aneb jak z destilované vody snadno vyrobit "Magnésku". V rámci měření jsme zkusili sondu ponořit do vzorku vody z Mrtvého moře. Zkoušeli jsme také pokusy z optiky, které předváděl J.Reichl, vyzkoušeli jsme si bouřlivou výrobu kyslíku a zkoumali jeho vlastnosti podle vzoru M. Konečného…a mnoho dalších.

Informace ze setkání 8.6.2016:Na posledním setkání v tomto školním roce jsme vyráběli pomůcku pro sledování „hologramů“ v mobilu. Aktivita se nám moc líbila, právě v těchto dnech před koncem školního roku ji všichni rádi zařadíme do výuky. Pak jsme se naučili pracovat s termokamerami a vyzkoušeli si množství drobných i složitějších pokusů, přemýšleli nad jejich vysvětlením, vymýšleli další možnosti, jak si s termokamerami pohrát, co jimi sledovat… Na závěr jsme už s předstihem plánovali na příští školní rok, co si vyrobíme, co vyzkoušíme…

Informace ze setkání 11.5.2016:Na setkání jsme se seznámili s prezentací Janka Koupila "Zkoumáme vlastní oko", vyzkoušeli si všechny popsané experimenty s kartičkou a špendlíkem, viděli "svinstvo" ve svém sklivci i cévy vyživující sítnici, pozorovali stín špendlíku atd....nakonec jsme se věnovali optickým klamům a přesvědčili se na vlastní oči, že oko opravdu není objektivní pozorovací natož měřicí přístroj.

Informace ze setkání 13.4.2016:Na setkání jsme se věnovali problematice „těžiště“. Ukázali jsme si, jak zavádět pojem těžiště na pomůcce od Vaška Piskače, naučili jsme se experimentálně najít těžiště smetáku, řešili několik problémových úloh a nakonec jsme si vyrobili „provazochodce“ a jiné papírové modely, které fungují na principu těžiště.

Informace ze setkání 9.3.2016:Pod vedením Blanky Koďouskové jsme vyráběli elektrické hry – hra na pevnou ruku a elektrická násobilka. Vše pomocí dostupných levných součástek, s minimem pájení nebo úplně bez něj. V průběhu vyrábění nás napadaly další vychytávky, jak si práci ještě více usnadnit nebo vylepšit. Tyto hry lze s dětmi vyrábět v kroužcích nebo je zadat jako dobrovolný domácí úkol.

Informace ze setkání 10.2.2016:Na únorové setkání mezi nás přijela psycholožka Lenka Svobodová, která měla pro nás připravený seminář na téma „Učitel – riziková profese aneb Jak nevyhořet“. Dověděli jsme se, co to je stres, jak mu úspěšně čelit a jak se ho prakticky zbavovat, aby se v nás neshromažďoval a nezpůsoboval v nás jiné nemoci.

Informace ze setkání 13.1.2016:
Na lednovém setkání jsme se pod vedením Vaška Pazdery z Olomouce věnovali rezistorům. Teoreticky i prakticky. Řešili jsme lehké i velmi těžké příklady, měřili, počítali, pájeli....Každý si odnesl mnoho nových aktivit do výuky.

Informace ze setkání 9.12.2015:
Na prosincovém setkání jsme si poslechli skvělé povídaní Beatky Dombajové, která byla minulý měsíc ve Finsku na stáži na běžné základní škole. Téma bylo opravdu zajímavé a přitáhlo i učitele, kteří s fyzikou nemají nic společného.

Informace ze setkání 11.11.2015: 
Na setkání jsme koupili 5 kg granulí suchého ledu a zkoušeli s ním všechny možné dostupné pokusy. Některé byly jednodušší, některé náročnější, ale usoudili jsme, že stojí za to žáky se suchým ledem seznámit a ukázat, co všechno umí. 

Informace ze setkání 21.10.2015:
Na říjnovém setkání jsme si vyrobili termistor a fotorezistor, ukázali jednoduchou laborku s termistorem, kterou lze zařadit do výuky 9. ročníku. Dále diskutovali nad metodikou výuky učiva mechanické práce a výkonu a na samotný závěr jsme sdíleli zážitky z Náchoda a žasli nad výrobky dětí z rokytnické ZŠ.

Informace ze setkání 9.9.2015:
Na prvním setkání po prázdninách jsme se seznamovali s měřením fyzikálních veličin pomocí systému CMS COACH. Pak jsme zkoumali různé hračky a přemýšleli, podle jakého fyzikálního principu pracují.

Informace ze setkání 10.6.2015:
Poslední setkání v tomto školním roce jsme pojali stejně jako loni – měli jsme burzu nápadů. Každý zúčastněný si připravil něco malého, čím by mohl obohatit své kolegy. Hráli jsme si opět se zrcátky, tentokrát jsme procházeli poměrně náročným bludištěm. Přečetli jsme si ukázku z knížky „Straka v říši entropie“, vystřihli jsme si papírového dráčka, na kterém lze demonstrovat optické klamy, vyluštili pár obrácených křížovek a nakonec se věnovali kapalinám. 

Informace ze setkání 13.5.2015:
Na květnovém setkání jsme se věnovali metodice výuky odrazu světla na kulové ploše podle Heuréky, vyhráli jsme si s dutými i vypuklými zrcadly. Nakonec jsme si sestavili papírový spektroskop a porovnávali různá spektra světelných zdrojů.

Informace ze setkání 8.4.2015:
Na setkání jsme se věnovali optice, konkrétně rovinnému zrcadlu. Prodiskutovali jsme některé pokusy použitelné ve výuce, společně jsme je vylepšovali a vyrobili si kaleidoskop ze zrcadlové fólie. Na samý závěr jsme diskutovali o badatelské metodě výuky, zda je obohacující pro děti i učitele, zda ji používáme, zda ji chceme používat…

Informace ze setkání 11.3.2015:
Na setkání si každý účastník pod vedením Mirka Jílka vyrobil svoji vlastní optickou lavici a naučil se několik základních experimentů, které lze ve výuce ukázat i bez jakéhokoliv zatemnění.

Informace ze setkání 11.2.2015:
Na setkání jsme si pod vedením Jiřího Pavlíka vyrobili monofrekvenční sirénku, kterou lze použít k některým pokusům ve výuce. Pak jsme zkoušeli pomocí pravítka a mikrovlnky změřit rychlost světla, což se nám podařilo s obdivuhodnou přesností. Společně jsme vymysleli několik maličkostí, jak tento experiment vylepšit. Na závěr jsme se pobavili u několika her, které tříbí paměť, logické myšlení a úsudek.

Informace ze setkání 14.1.2015: 
Program si připravila kolegyně P. Keprtová , která v létě absolvovala seminář z matematiky prof. Hejného pro 2. stupeň ZŠ. Na mnoha různých úlohách jsme měli možnost si osahat, co vlastně Hejného matematika je a jak se liší od klasického přístupu k dětem. 

Informace ze setkání 10.12.2014:
Na setkání jsme probrali několik drobných pokusů z akustiky, seznámili jsme se s novým webem regionálních center, pohráli si s pexesem Jardy Reichla – bez správného řešení bychom ho skládali asi ještě dnes… A zakončili jsme optickými kabely a drobnými pokusy s vánoční tématikou. 

Informace ze setkání 5.11.2014:
Nejprve jsme se seznamovali s USB-mikroskopem a vymýšleli, co všechno by s ním šlo dělat ve výuce. Pak jsme si na několika stanovištích vyzkoušeli sondy Vernier, které je možné si v centru vypůjčit - teploměr, siloměr, sonar, voltmetr, světelná sonda, měřič tlaku plynu a kapalin.

Informace ze setkání 8.10.2014:
Na říjnovém setkání jsme si pod vedením Jiřího Pavlíka vyrobili mikrofon, který lze ve výuce použít na mnoho zajímavých experimentů se zvukem. Dále si každý zhotovil svoji vlastní „zpívající trubku“ – 50 cm železná roura o průměru 5cm, která po zahřátí nad kahanem „sama“ zpívá. Vyzkoušeli jsme si i drobné pokusy, hračky a exploze pomocí prázdných krabiček od „Cara“. Zakončili jsme měřením rychlosti zvuku metodou Vaška Pazdery. Příští setkání: 5. 11. v 15.00. Téma: “Sáhni si na Verniera vlastníma rukama“.

Informace ze setkání 11.6.2014:
Na prvním setkání v tomto školním roce jsme si představili nové pomůcky, které si budou moci učitelé zapůjčit – soupravu „Vodič v el. poli“ a velký demonstrační podkovovitý magnet. Pak jsme vážili mince pomocí papíru a špendlíku a ukázali jsme si, jak lze naučit i méně zdatné žáky graficky skládat bezchybně zcela libovolný počet sil. Ke konci setkání se rozvinula diskuse nad výukou matematiky metodou prof. Hejného. Příští setkání: 8. 10. 2014 v 15.00 (pokud se vše podaří připravit, nakoupit a nachystat, mělo by být na téma zvuk (ale i náhradní program bude určitě zajímavý)).

Informace ze setkání 11.6.2014:
Červnové setkání jsme věnovali nápadům, které můžeme s dětmi vyrábět a provádět právě teď na konci školního roku. Pod vedením pana Falty jsme si vyrobili z PET láhve, hřebíku a neodymového magnetu „magnetizér“, společně s paní Koďouskovou jsme diskutovali nad pokusem s „mramorovaným“ mlékem a snažili se rozluštit vzkaz, který si pro nás připravila, hráli jsme si s Möbiovou páskou, vyrobili jsme píšťalku z brčka i z omnia víčka a její variace, pod vedením paní Keprtové jsme pouštěli „špejlové“ letadlo i draky z odpadových pytlů, pak jsme vystřelovali rakety z PET lahví a teoreticky jsme zvládli i vodní rakety. Příští setkání: 10. 9. 2014 v 15.00 hod.

Informace ze setkání 23.4.2014:
Na setkání jsme si vyrobili pod vedením Vaška Pazdery ionizační komoru ze dvou plechovek, která umí detekovat záření alfa. Každý si mohl také odkoupit i zářič tohoto záření. Příští setkání: středa 11. 6. 2014. 

Informace ze setkání 23.4.2014:
Na setkání nás Václav Pazdera z olomouckého gymnázia seznámil, jak také lze na ZŠ učit kapitolu o atomech a záření, jak si vyrobit svépomocí detektor, kde sehnat potřebné zářiče, ukázali jsme si některé praktické úlohy, pokusy a laborky, které můžeme využít v hodinách fyziky.

Informace ze setkání 19.3.2014:
Na setkání 19.3. jsme se naučili základům pájení, každý si vyrobil jednoduchý svítící obvod – andělíčka, kterému po sepnutí spínače svítí lucernička. Příští setkání: 23.4. na téma: Jaderná fyzika prakticky.

Informace ze setkání 26.2.2014:
Na setkání jsme diskutovali nad užitečností pojmových map ve fyzice a předvedli si navzájem pokusy z elektrostatiky, které používáme ve výuce. Příští setkání: 19.3. - základy pájení. 

Informace ze setkání 15.1.2014:
15.1. proběhla dílna s tekutým dusíkem pod vedením Pavla Konečného, vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži mnoho zajímavých a akčních pokusů: umíme vyrobit tsunami a pak ho vypít, zatloukat hřebíky plastelínovým kladivem, rozsvítit holé vlákno žárovky, nakrájet nadrobno petrželku bez nože, vytáhnout z tekutého dusíku předmět holou rukou, odpalovat rakety z filmových krabiček, roztáčet pingpongové míčky a spoustu dalších a dalších pokusů. Příští setkání: 26.2. – myšlenkové mapy a opět pokusy z elektrostatiky

Informace ze setkání 11.12.2013:
11.12. jsme se učili pracovat se sdílenými dokumenty na gmailu. Díky diskusi na pokusy z elektrostatiky nezbyl čas. Snad někdy příště…Téma příštího setkání: pokusy s tekutým dusíkem.

Informace ze setkání 20.11.2013:
Na třetím setkání jsme vyráběli „mechanické brouky“ z plechovek (podle K. Lipertové), každý si s sebou odnesl flaštičku s „chemikovou zahrádkou“ a nakonec jsme prováděli pokusy s Wimshurstovou indukční elektřinou. Téma příštího setkání: elektrostatika. 

Informace ze setkání 23.10.2013:
Druhé setkání proběhlo 23. 10. 2013. Přijel mezi nás Jakub Jermář a  informoval o využití měřáků a senzorů Vernier ve výuce.

Informace ze setkání 25.9.2013:
První setkání se uskutečnilo 25. 9. 2013. Zkoumali jsme společně vlastnosti plynů a řešili, jak by naše setkání mohla do budoucna vypadat, aby vůbec mělo smysl se setkávat a abychom z něho měli co největší přínos. Domácí úkol: promyslet strukturu setkání, jak organizovat, kdo na setkání předvede nějaký pokus, laborku,… zda vypisovat nějaká témata k setkání, pokud ano, tak jaká atd. 

Image Gallery