Teplice

Příští setkání: květen 2018

ZŠ s RVMPP, Buzulucká 392, Teplice - Řetenice 
Kontakt: Květa Kolářová, email: Kveta.Kolarova@seznam.cz

Setkávání teplického regionálního centra bude ve školním roce 2016/2017 probíhat převážně druhou středu v měsíci od 15 do 17 hod.

Informace ze setkání 14. 3. 2018:
Tentokráte jsme si pohráli s Archimedovým zákonem a vyrobili si funkční model ponorky a kapalinové "přesýpací" hodiny. Krom toho jsme ještě vyzkoušeli několik pokusů z elektrostatiky v netradiční podobě.

Informace ze setkání 14. 2. 2018:
Na únorovém setkání jsme vyráběli zrcadlové bludiště a model ruky z brček. Krom toho jsme si ještě ukázali internetové stránky, na nichž je možné levně koupit i netradiční fyzikální pomůcky.

Informace ze setkání 10. 1. 2018:
Lednové setkání bylo zasvěceno netradičním elektrickým obvodům. Nejprve jsme si vyzkoušeli zapojování pomocí elektricky vodivého těsta a poté jsme sletovali rezistory tak, aby tvořily jednoduché geometrické obrazce, určovali výsledný odpor jejich zapojení, který jsme nakonec proměřili ohmmetrem.

Informace ze setkání 13. 12. 2017:
Prosincové „vánoční“ setkání se neslo v duchu hesla „Kdo si hraje, nezlobí.“ Všichni si hráli na jedničku – stavěli vibrační broučky. Ti se jim povedli se velmi dobře, někteří byly až moc živí. :)

Informace ze setkání 8. 11. 2017:
V listopadu jsme si na setkání vyzkoušeli několik nápadů ze seminářů v Náchodě a ve Vlachovicích – Vennovy diagramy pro opakování vlastností látek, magnetickou hračku, káču z CD se spirálou,… :)

Informace ze setkání 11. 10. 2017:
Říjnové setkání bylo inspirováno Dílnami Heuréky v Náchodě. Kromě brčkového házedla si účastníci vyrobili také papírového chodícího panáčka. Vyzkoušeli jsme si rovněž test vědeckého myšlení.

Informace ze setkání 20. 9. 2017:
Zářijové setkání se neslo v duchu příspěvků z Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Účastníkům se nejvíce zalíbil příspěvek o demonstraci krokového napětí pomocí drátěného panáčka a misky s osoleným pískem. Panáčka si také všichni přítomní vyrobili.

Informace ze setkání 7. 6. 2017:
V červnu jsme se na setkání centra zabývali anamorfními obrazy, jejich sestavením a výrobou „hologramu“ s použitím mobilního telefonu.

Informace ze setkání 10. 5. 2017:
Květnové setkání sestávalo z několika oblastí fyziky – atomistika, teplotní roztažnost, změny energie a také využití plastových trubek k pokusům. Navíc jsme si vyrobili pumpičku na nafukování balonků.

Informace ze setkání 12. 4. 2017:
Tématem dubnového setkání byla astronomie. Probrali jsme motivační materiály a aktivity pro žáky, vyzkoušeli si výrobu modelu rotace dvou těles kolem společného těžiště, dále si vyrobili model raketky a, kdo stihl, také mapu hvězdné oblohy.

Informace ze setkání: 15. 3. 2017:
Na březnovém setkání jsme si vyzkoušeli pokusy z optiky - želatinové čočky, gelové kuličky – a probrali jsme bublinové úlohy. Také jsme si vyzkoušeli, jak fungují LED diody, plovoucí na vodném roztoku NaCl.

Informace ze setkání 8. 2. 2017:
Únorové setkání se neslo v duchu termiky – především jsme si pohráli s termokamerou. Prohlédli jsme si, jak tepelně září části našeho těla, jak vede teplo obyčejný hrnek a termohrnek, kolik tepla uniká zdmi a okny, atd. Vyzkoušeli jsme si ještě několik pokusů na vedení tepla a nějaké netradiční formy písemných prací.

Informace ze setkání 11.1.2017:
Na lednovém setkání jsme tentokráte s pomocí kolegy chemikáře vyráběli vodík na plnění balónků a zkoumali vedení elektrického proudu v plynech. Také jsme si probrali námět na pohádku s fyzikálními pokusy a potěšili se fyzikálními vánočními dárky.

Informace ze setkání 14.12.2016:
I na prosincovém setkání jsme zkoumali magnety a hráli si s nimi. Těšíme se na leden…

Informace ze setkání 9.11.2016:
Listopadové setkání bylo věnováno magnetům. Vyzkoušeli jsme si několik pokusů a vyrobili model mg. pole Země. Ve zkoumání magnetů budeme pokračovat i na příštím setkání.

Informace ze setkání 19.10.2016:
Na říjnovém setkání jsme se zabývali elektrolýzou z hlediska probíhajících chemických dějů, postavili jsme Voltův sloup a proměřili jej a proměřili i jablečný článek.

Informace ze setkání 14.9.2016:Letošní školní rok jsme zahájili sadou pokusů a výrobků z optiky. Postavili jsme si pomůcky na skládání a rozklad barev a duté zrcadlo z krabičky od sýrů. Také jsme se seznámili s některými nápady z letošního ročníku Veletrhu nápadů učitelů fyziky.

Informace ze setkání 8.6.2016: Při červnovém setkání jsme dokončili optiku – pohráli jsme si s odrazem světla na rovinných a kulových zrcadlech a vyzkoušeli jsme si průchod paprsků čočkou vytvořenou z Petriho misky. Hanka Bretfeldová se pochlubila výrobky svých žáků a podělila se o zážitky a informace z konference Elixíru v Hradci Králové.

Informace ze setkání 11.5.2016:Květnové setkání se neslo v duchu výroby panýlků pro optické pokusy. Každý účastník si odnesl, ke své spokojenosti, krom informací o fyzikálních akcích a námětů na výuku, i vlastnoručně sletovaný stojánek s LED diodami, sestavenými do písmene L.

Informace ze setkání 6.4.2016:Další setkání Elixíru proběhlo v pracovním duchu. Tématem totiž byly jednoduché stroje. Vyzkoušeli jsme si žebřík coby páku, měření síly na nakloněné rovině, postavili jsme si převody a špejlové váhy. 

Informace ze setkání 9.3.2016:Na březnovém setkání jsme se odvážili pustit do pájení a vyrobili jsme si polovodičové usměrňovače z LED diod. Byli jsme úspěšní – usměrňovače fungovaly.

Informace ze setkání 17.2.2016:Na únorovém setkání jsme si vyzkoušeli některé laboratorní práce – teplotní závislost odporu termistoru, závislost brzdné dráhy na velikosti síly. Probrali jsme metody měření obsahu a také, co všechno se nám osvědčilo z náplně minulých setkání.

Informace ze setkání 13.1.2016:
Hlavní náplní lednového setkání byla termika. Ukázali jsme si několik pokusů a po té vyrobili větrníček a puf-puf lodičky. Povedly se velmi dobře.

Informace ze setkání 9.12.2015:
Prosincové setkání se neslo v pracovním duchu – vyráběli jsme vozítka s pohonem na pastičku na myši. Funkčnost vozítek jsme na závěr ověřili soutěží.

Informace ze setkání 25.11.2015:
V listopadu jsme se opět věnovali zvuku. Tentokráte jsme vyráběli mrkvové píšťalky. … a povedly se.

Informace ze setkání 21.10.2015:
Říjnové setkání bylo věnováno především zvuku. Vyzkoušeli jsme spoustu pokusů (od klasických po netradiční), vyrobili si papírovou přenosku ke gramofonu a s pomocí brček si zahráli na klauny s píšťalkou i na slony. 

Informace ze setkání 16.9.2015:
Zářijové setkání proběhlo v příjemné atmosféře. Domluvili jsme si další termíny setkávání, ukázali jsme si výukové testy, které lze použít nejen k opakování, ale i jako motivaci. Nakonec jsme si postavili foukací raketky a zasoutěžili si.

Informace ze setkání 3.6.2015:
Tentokráte jsme vyzkoušeli několik her a soutěží (fyzikální člobrdo a vybika, …) a podělili se o to, co se nám s dětmi povedlo vytvořit (křížovky dětí).

Informace ze setkání 13.5.2015:
I tentokráte naše setkání proběhlo ve velmi pohodové náladě. Věnovali jsme se námětům na laboratorní práce s tématy jaderná energie a Archimedův zákon a vyzkoušeli jsme si několik pokusů z akustiky. Také jsme si sdělili, co se komu povedlo realizovat z minulých setkání.

Informace ze setkání 8.4.2015:
Na dubnovém setkání jsme se soustředili na dvě témata – jaderná energie a astronomie. Ukázali a vyzkoušeli jsme si několik pokusů – „rozbití atomu“ ve sklenici, sestavení křivky poločasu přeměny pro čočku, předávání energie mezi tělesy. Předali jsme si několik námětů na laboratorní práce a témata na projekty žáků (či studentů). Shlédli jsme také několik studentských prací.

Informace ze setkání 18.3.2015:
Na březnové schůzce jsme si především hráli s vodou a tlakem, ukázali jsme několik zajímavých pokusů, postavili jsme si model hydraulického zařízení a tlakové pumpy. Seznámili jsme se také s počítačovým programem Modellus, který umožňuje modelování různých fyzikálních situací.

Informace ze setkání 18.2.2015:
Únorové setkání RC NDB se opětovně neslo v pracovním duchu. Tentokráte jsme si pohráli se světlem – přímo jsme si vyzkoušeli několik jednoduchých pokusů se zobrazením pomocí zrcadel, s lomem světla – a vyzkoušeli jsme, jak se staví Leonardův most ze špachtlí.

Informace ze setkání 14.1.2015:
Na lednovém setkání jsme si pohráli s magnety a postavili vznášedlo. 

Informace ze setkání 10.12.2014:
Prosincové setkání proběhlo nejen ve vánoční náladě. Vyzkoušeli jsme si Archimedův zákon s pomocí obalu od Kinder vajíčka a metodu Peer Instruction, vážení bez vah a závaží, prodiskutovali jsme nějaké laboratorní práce, sdělili si několik zajímavých internetových adres a skvěle se bavili.

Informace ze setkání 12.11.2014:
Na listopadové schůzce jsme se především zabývali pokusy z termiky, jak přímo, tak prostřednictvím semináře R. Seiferta z UJEP Ústí n/L. Prodiskutovali jsme své vlastní zkušenosti.

Informace ze setkání 8.10.2014:
Říjnovému setkání kralovala výroba raket na stlačený vzduch a také jejich vypouštění (bohužel kvůli počasí pouze na chodbě). Také jsme probrali nápady na výuku fyzikálních veličin, nějakou zajímavou literaturu a nabídku školení, exkurzí a dalších zajímavých akcí. Příští schůzka proběhne 12. 11. 2014. 

Informace ze setkání 10.9.2014:
Na zářijové schůzce jsme si trochu hráli – zapalovali jsme svíčky na dálku, zkoušeli svou odvahu při pouštění zavěšené lahve proti vlastnímu nosu, a trochu namáhali mozkové závity při řešení doplňovaček a sestavování legendy k „obráceným křížovkám“. Pověděli jsme si, co nás ve fyzice v letošním školním roce čeká – soutěže, přednášky apod. A trochu jsme plánovali příští schůzku (8. 10.).

Informace ze setkání 11.6.2014:
S letošním školním rokem jsme se rozloučili nejen plánováním toho dalšího, ale také jsme si potrápili hlavu a ruce při skládání flexagonů. Pokusili jsme se vyrobit si ve velmi horkém dni trochu zmrzliny, ale povedl se pouze velmi vychlazený krém. Snad příště.

Informace ze setkání 14.5.2014:
Na květnovém setkání jsme především znovu prozkoumali balíček pomůcek a především jeho nový přírůstek – soupravu na pokusy s vodičem v elektrickém poli. Všichni ocenili jednoduché a elegantní řešení stavebnice. Po té jsme si zasoutěžili a prověřili svou paměť při určování správných názvů nářadí. Trochu jsme surfovali po různých zajímavých odkazech na webu a důkladně prodiskutovali, jaké vybavení fyzikálních kabinetů komu vyhovuje.

Informace ze setkání 9.4.2014:
Tentokráte se naše setkání nechalo motivovat velikonocemi a zaměřili jsme se na jejich symbol – vejce. Své pokusy, včetně velikonoční pohádky předvedla Ivana Hotová, Hanka Bretfeldová, něco přidala i Květa Kolářová. Některá vejce nás poslouchala a chovala se slušně, tedy podle předpokladu, s jinými to bylo horší. Spojenými silami Ivči a Ireny Vyhnisové se nakonec podařilo vejce do lahve nejen dostat, ale také jej dostat z lahve ven.

 

Image Gallery