V květnu 2016 Nadace Depositum Bonum a MFF UK Praha uzavřely memorandum o spolupráci. 

 

 

Jednota českých matematiků a fyziků 

 

  Ceskomoravska elektrotechnicka asociace

V březnu 2015 Nadace Depositum Bonum a Elektrotechnická asociace České republiky uzavřely memorandum o spolupráci.

 

Eduína je cena založená obecně prospěšnou společností EDUin na podporu inovací ve vzdělávání. Klade si za cíl upozorňovat na zajímavé inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání a přitáhnout k nim pozornost odborníků, médií i veřejnosti.
Nadace Depositum Bonum je generálním partnerem čtvrtého ročníku ceny Eduína.