Profil nadace

Nadace Depositum Bonum (z lat. dobrý vklad či dobrá úložka) byla založena 14. 8. 2012 Českou spořitelnou, aby pečovala o mimořádný výnos z anonymních vkladních knížek, jejichž další existenci zakázala EU a následně Parlament ČR. V historii země jde o unikátní krok, kdy se soukromá instituce rozhodla neponechat si mimořádný výnos, který jí podle zákona plně náleží, ale vložit jej do nadace, kde budou tyto prostředky dlouhodobě zhodnocovány a budou využity tak, aby prospívaly celé společnosti. Nadace Depositum Bonum se s vkladem 1,662 miliardy Kč stala největší nadací v České republice. V závislosti na výši výnosů z nadačního jmění je předpokládaný rozpočet nadace přibližně 20 až 30 milionů korun ročně.

Jak využít tyto prostředky, aby co nejvíce prospívaly české společnosti? O tom se zástupci České spořitelny radili s předními osobnostmi českého veřejného, kulturního a akademického života, také s novináři a významnými podnikateli. Konsensus z těchto diskusí byl jednoznačný: pokud Česku něco opravdu dlouhodobě prospěje, pak je to zlepšení úrovně vzdělání.

Úzce také spolupracujeme se sesterskou Nadací České spořitelny a s Nadací Erste. Ústředním cílem našeho společného úsilí je vytvářet prostor pro rozvoj a rozšiřování systémových inovací v podnikání a ve vzdělání, které vedou ke zdravé společnosti, ve které si každý může najít své místo a ve které každý může naplnit svůj potenciál a dosáhnout pocitu životní spokojenosti.

Nadace Depositum Bonum byla zřízena za účelem podpory české společnosti v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání. Nadace podporuje obory, které přinášejí dlouhodobý prospěch celé společnosti a posilují její konkurenceschopnost v globálním prostředí. Nadace umožní nadaným, pracovitým a motivovaným lidem prohlubovat a rozšiřovat své schopnosti, znalosti, vědomosti a zkušenosti. Podporu bude nadace realizovat v rámci jednotlivých programů vyhlašovaných správní radou. Svého účelu bude dosahovat jednak poskytováním nadačních příspěvků a jednak realizací vlastní činnosti směřující k naplnění svého cíle.

Z pohledu konkurenceschopnosti a ekonomické prosperity země považujeme za zásadní působit již v základním a středním školství. Budeme se snažit pomoci školám a učitelům zlepšit kvalitu výuky. Naší vizí je, aby školní výuka v dětech probouzela radost z objevování světa a chuť věnovat se těmto oborům i v budoucnu. Ve spolupráci s experty ze školství i mimo něj pracujeme na příklad na projektu Elixír do škol, který je zaměřený na zkvalitnění výuky fyziky. Více o projektu se dozvíte zde. 

Cíle Nadace Depositum Bonum

  • Podporovat systémové inovace ve vzdělávání
  • Posílit prestiž profese učitele
  • Zvýšit povědomí o klíčovém významu školství pro prosperitu země.

 

Principy Nadace Depositum Bonum

  • Spolupráce se systémovými aktéry (MŠMT, VŠ, profesní asociace, atd.).
  • Vytváření příkladů dobré praxe a jejich sdílení s veřejností.
  • Dlouhodobý rámec činnosti a dlouhodobá řešení.

SOUBORY KE STAŽENÍ:

>> HISTORIE VZNIKU NADACE DEPOSITUM BONUM <<