Profil nadace

Nadace Depositum Bonum (z lat. dobrý vklad či dobrá úložka) byla založena 14. 8. 2012 Českou spořitelnou, aby pečovala o mimořádný výnos z anonymních vkladních knížek, jejichž další existenci zakázala EU a následně Parlament ČR. V historii země jde o unikátní krok, kdy se soukromá instituce rozhodla neponechat si mimořádný výnos, který jí podle zákona plně náleží, ale vložit jej do nadace, kde budou tyto prostředky dlouhodobě zhodnocovány a budou využity tak, aby prospívaly celé společnosti. Nadace Depositum Bonum se s vkladem 1,662 miliardy Kč stala největší nadací v České republice. V závislosti na výši výnosů z nadačního jmění je předpokládaný rozpočet nadace přibližně 20 až 30 milionů korun ročně.

Jak využít tyto prostředky, aby co nejvíce prospívaly české společnosti? O tom se zástupci České spořitelny radili s předními osobnostmi českého veřejného, kulturního a akademického života, také s novináři a významnými podnikateli. Konsensus z těchto diskusí byl jednoznačný: pokud Česku něco opravdu dlouhodobě prospěje, pak je to zlepšení úrovně vzdělání, a to zejména v technických a přírodních vědách.

Nadace byla tedy zřízena za účelem podpory české společnosti v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání. Nadace podporuje obory přírodovědné a technické, které přinášejí dlouhodobý prospěch celé společnosti a posilují její konkurenceschopnost v globálním prostředí. Nadace umožní nadaným, pracovitým a motivovaným lidem v přírodních a technických oborech prohlubovat a rozšiřovat své schopnosti, znalosti, vědomosti a zkušenosti. Podporu bude nadace realizovat v rámci jednotlivých programů vyhlašovaných správní radou. Svého účelu bude dosahovat jednak poskytováním nadačních příspěvků a jednak realizací vlastní činnosti směřující k naplnění svého cíle.

Z pohledu konkurenceschopnosti a ekonomické prosperity země považujeme za zásadní působit v oblasti přírodních a technických věd již v základním a středním školství. Budeme se snažit pomoci školám a učitelům zlepšit kvalitu výuky v technických a přírodovědných předmětech. Naší vizí je, aby hodiny matematiky, fyziky, biologie i chemie v dětech probouzely radost z objevování světa a chuť věnovat se těmto oborům i v budoucnu. Ve spolupráci s experty ze školství i mimo něj pracujeme na příklad na projektu Elixír do škol, který je zaměřený na zkvalitnění výuky fyziky. Více o projektu se dozvíte zde. 

Cíle Nadace Depositum Bonum

  • Zvýšit zájem dětí o technické a přírodovědné obory.
  • Zlepšit kvalitu výuky těchto oborů.
  • Posílit prestiž profese učitele
  • Zvýšit povědomí o klíčovém významu školství pro prosperitu země.

 

Principy Nadace Depositum Bonum

  • Spolupráce se systémovými aktéry (MŠMT, VŠ, profesní asociace, atd.).
  • Vytváření příkladů dobré praxe a jejich sdílení s veřejností.
  • Dlouhodobý rámec činnosti a dlouhodobá řešení.

SOUBORY KE STAŽENÍ:

>> HISTORIE VZNIKU NADACE DEPOSITUM BONUM <<