Sesterská nadace

Od svého založení v roce 2002 Nadace České spořitelny efektivně a dlouhodobě pomáhá při řešení závažných společenských témat, jako jsou:

  • problémy seniorů,
  • prevence a boj s drogovou závislostí,
  • péče o lidi s mentálním postižením

Společně s partnery z neziskového sektoru věnuje nadace systematickou péči a finanční podporu stěžejním společensky prospěšným projektům ve všech zmíněných oblastech.

Při založení Nadace České spořitelny v roce 2002 stála prostá myšlenka pomáhat potřebným a slabším a přispívat tak k rozvoji společnosti. Tuto myšlenku ctí nadace dodnes. Proto již v začátcích svého působení zvolila strategii, která nestaví na populistických projektech s velkým mediálním ohlasem, ale na dlouhodobé, systémové a odborné spolupráci. 

Více na www.nadacecs.cz

 

Logo_CS

Náš společný cíl je vytvářet prostor pro šíření systémových inovací v sociálním podnikání a ve vzdělávání, vedoucích ke zdravé společnosti, ve které každý může rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít spokojený život.