Správní a dozorčí rada

Ondřej Zapletal

Ředitel Nadace Depositum Bonum

Od jara 2017 je ředitelem Nadace Depositum Bonum. Do té doby pomáhal vystavět sociální bankovnictví České spořitelny a pracoval jako impakt investiční stratég Nadace Karla Janečka. Přes čtyři roky, do roku 2015, stál v čele Nadace Vodafone. 

Tomáš Salomon

Předseda dozorčí rady

Je absolventem fakulty ekonomiky služeb a cestovního ruchu vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Od 1. ledna 2016 je předsedy představenstva České spořitelny.

Klára Gajdušková

Předsedkyně správní rady

Je od března 2017 předsedkyní správní rady nadací ČS a je zodpovědná za širokou oblast společenské odpovědnosti Spořitelny. Dříve pracovala jako ředitelka úseku firemní komunikace České spořitelny a postavila unikátní program Sociálního bankovnictví. První část kariéry pracovala jako novinářka, byla sedm let zpravodajkou ČTK a korespondentkou v mezinárodní agentuře Reuters. 

Ondřej Pohanka

Člen správní rady

Od března 2017 je člen správní rady Nadací České spořitelny.

Anna Dvořáková

Místopředsedkyně správní rady

Od jara 2016 je členkou správní rady Nadace ČS a od března 2017 místopředsedou správní rady Nadací ČS. V České spořitelně také působí na pozici ředitelky strategického řízení kapitálu.

Ondřej Liška

Člen správní rady

Od března 2017 je členem správní rady Nadací České spořitelny. Od roku 2015 je ředitelem mezinárodní organizace Ashoka pro Českou a Slovenskou republiku. Působil jako ministr školství ČR. 

Petr Vítek

Člen správní rady

Od března 2017 je členem správní rady Nadací České spořitelny.

Boris Marte

Člen dozorčí rady

 

 

 

Wolfgang Schopf

Člen dozorčí rady

Wolfgang Schopf po ukončení gymnázia a absolvování obchodní akademie začal v roce 1980 svoji profesní dráhu v Girocentrale a Bank der Österrechische Sparkassen, kde byl zodpovědný za účetnictví a reporting. Od roku 1997 pracoval v Erste Bank jako vedoucí účetnictví.

Maximilian Hardegg

Člen dozorčí rady

V letech 1991 až 1993 pracoval ve společnosti AWT Trade and Finance, která působí v oblasti obchodu zejména ve Východní Evropě.

Jack Stack

Člen dozorčí rady

Vystudoval matematiku a ekonomii na Iona College a Harvard Graduate School of Business Administration se specializací na finance a management.