Zakladatel nadace

Česká spořitelna

Česká spořitelna a její CSR aktivity

Česká spořitelna je největší bankou na českém trhu - má nejširší síť poboček i bankomatů, jejích služeb využívá přes 5 milionů klientů a o chod banky se stará 10 a půl tisíce zaměstnanců. Z této velikosti logicky vyplývá i zodpovědnost, kterou Česká spořitelna cítí vůči společnosti, ve které působí. Již od počátku svého vzniku v roce 1825 se aktivně podílí na veřejném životě. První spořitelní instituce na území dnešní České republiky tehdy vznikaly s cílem pomáhat chudší a střední třídě získat větší ekonomickou nezávislost. Princip společenské odpovědnosti v České spořitelně přetrvává dodnes. Pro banku je už z logiky jejího podnikání nejpřirozenější angažovat se v oblasti finančního vzdělávání, a učit tak českou veřejnost lépe hospodařit s financemi. Česká spořitelna realizuje řadu vzdělávacích programů z oblasti financí, a to pro všechny věkové kategorie od dětí až po seniory. Druhou klíčovou oblastí její společensky odpovědné strategie je rozvoj sociálního podnikání.

Anonymní vkladní knížky byly zrušeny v roce 2002 Evropskou unií a následně Parlamentem České republiky. Zákonná povinnost vyplácet peníze z těchto knížek bankám skončila spolu s koncem roku 2012. Všechny nevyzvednuté vklady se tak staly majetkem správců těchto prostředků. Česká spořitelna se dobrovolně rozhodla lhůtu pro vyplácení vkladů prodloužit až do konce roku 2015. Česká spořitelna si je dobře vědoma původu nově získaných finančních prostředků a ví, že tyto peníze jsou výsledkem poctivého střádání lidí, kteří je ukládali nezřídka po několik desítek let. Banka se proto rozhodla vrátit všechny zbylé prostředky zpět české společnosti prostřednictvím nadace Depositum Bonum.