Zakladatel nadace

Česká spořitelna - dobré věci, které podporuje

Česká spořitelna je největší bankou na českém trhu - má nejširší síť poboček i bankomatů, jejích služeb využívá téměř 5 milionů klientů a o chod banky se stará více než 10 tisíc zaměstnanců. Je také bankou s nejdelší tradicí u nás, její kořeny sahají k roku 1825. První spořitelní instituce na území dnešní České republiky vznikaly s cílem pomáhat chudší a střední třídě získat větší ekonomickou nezávislost. Spořitelny je učily hospodařit s penězi a vedly je k prosperitě. V tomto úsilí pokračuje Česká spořitelna i dnes - je první bankou zdravých financí u nás, k finančnímu zdraví vede veškeré své klienty. V programech finanční gramotnosti začíná už u těch nejmenších. Na rozvoj prosperity se zaměřuje i na komunitní úrovni, podporuje proto mimo jiné i rozvoj sociálního podnikání. 

Anonymní vkladní knížky byly zrušeny v roce 2002 Evropskou unií a následně Parlamentem České republiky. Zákonná povinnost vyplácet peníze z těchto knížek bankám skončila spolu s koncem roku 2012. Všechny nevyzvednuté vklady se tak staly majetkem správců těchto prostředků. Česká spořitelna se dobrovolně rozhodla lhůtu pro vyplácení vkladů několikrát prodloužit až do konce roku 2016. Česká spořitelna si je dobře vědoma původu nově získaných finančních prostředků a ví, že tyto peníze jsou výsledkem poctivého střádání lidí, kteří je ukládali nezřídka po několik desítek let. Banka se proto rozhodla vrátit všechny zbylé prostředky zpět české společnosti prostřednictvím Nadace Depositum Bonum.