O Heuréce

Nezávislá vzdělávací iniciativa Heuréka se zaměřuje na atraktivní výuku fyziky. Heuréka sdružuje učitele a přátele fyziky, jejichž cílem je změnit charakter výuky fyziky tak, aby byla přitažlivější, přiměla žáky k aktivnímu přemýšlení a vedla je k lepšímu porozumění světu kolem nás.

Jedná se o dlouhodobý, přes dvacet let trvající neformální projekt, který začal „zdola“, z iniciativy několika učitelů a dalších lidí zajímajících se o výuku fyziky. Heuréka funguje jako řada seminářů pro učitele fyziky, na nichž jde nejen o odbornost a metodiku, ale i o setkávání, vzájemnou pomoc, spolupráci a budování mezilidských „sítí“ v nejširším slova smyslu. Všechny semináře jsou pro účastníky zdarma. Vyžadují ale ochotu přemýšlet o fyzice, o dětech a občas i o sobě, aktivní práci, zájem o věc.

Heuréka působí při Katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Co Heuréka nabízí?

Heuréka poskytuje především možnost setkávání (právě to je jedna z věcí, kterou učitelé oceňují nejvíce), aktivní práci, otevřenost, výměnu zkušeností, příležitost sami se učit.

• akreditované kurzy dalšího vzdělávání učitelů (dvouletý cyklus víkendových seminářů pro nové účastníky projektu),
• regionální semináře,
• semináře „pro starší a pokročilé“,
• každoroční konferenci Dílny Heuréky, a další.

V čem Heuréka spočívá?

Na seminářích jde v převážné míře o aktivní nácvik – má-li vést učitel své žáky k aktivní práci a přemýšlení,bylo by absurdní si semináře Heuréky jen „odsedět“. Proto se všichni zejména snaží myslet. Dělají pokusy, diskutují o nich, zjišťují, jaké mají sami v hlavě nejasnosti či špatné fyzikální představy, jak se jich zbavovat. Nejlepším dokladem toho, že jsou semináře Heuréky zajímavé, je skutečnost, že na ně učitelé fyziky opakovaně a rádi jezdí – o víkendech a ve svém volném čase. Jejich řady se navíc stále rozšiřují.

Více informací: http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/ 
Kontakt: Irena.Dvorakova@mff.cuni.cz

Od roku 2013 Heuréku podporuje Nadace Depositum Bonum.