Malá technická univerzita

Cílem projektu Malá technická univerzita (MTU) je na základě přirozené hravosti vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory.

Program dětem odpovídá na jejich otázky ze světa, který je obklopuje: Kam teče voda, když spláchnu? Proč nespadne most? Proč světlo v pokoji svítí? a další, případně v nich iniciuje zájem takové otázky pokládat. Program připravuje děti pro budoucí hodiny matematiky či fyziky na ZŠ.

Vzdělávací lekce názorně a jednoduše vedou děti ke konstruktivnímu myšlení. Děti si hrají na architekty, elektrikáře, instalatéry, stavitele mostů, věží nebo měst, učí se číst v jednoduchých technických výkresech a vytváří vlastní stavby. Děti si názorně vyzkouší některé fyzikální vlastnosti, pracují samostatně i ve skupině. MTU tak nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „škola hrou“ rozvíjí jejich technické a logické dovednosti žáků.

Vzdělávací programy jsou postaveny na základních pilířích:

- děti samy objevují a zažívají a samy vyvozují nové poznatky;
- děti jsou motivovány k dalšímu poznávání – cyklus programů MTU;
- vzdělávací témata souvisí s běžným životem a jeho přirozeným poznáváním;
- děti zažívají vlastní úspěch;
- podpora spolupráce dětí navzájem i dětí a učitele;
- co zažiji, to si pamatuji;
- hravé, jednoduché a názorné vzdělávání úměrné věku;
- učitel je průvodce, moderátor, kouč

Na vzniku projektu MTU se podíleli projektanti, architekti, pedagogové z mateřinek, speciální pedagogové a dětský psycholog.

Společnost Malá technika z.ú. má akreditaci Ministerstva školství v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a nabízí semináře pro učitele Malá technická univerzita pro MŠ a Malá technická univerzita pro ZŠ.

Více informací o Malé technické univerzitě najdete na www.mtuni.cz