O projektu

Je unikátní výcvik pro budoucí učitele. Od září 2016 běží pilotní jednoletý výcvik studentů s intenzivní praxí na školách.

Trénink je zaměřený na rozvoj osobnosti pedagoga, schopnost vytvářet a udržovat vztahy založené na důvěře a respektu, pedagogiku orientovanou na dítě a reflektivní dovednosti. Výcvik je inspirován ověřenými zahraničními programy. Na vývoji a produkci programu se podílí tým zapálených odborníků, inovátorů a lidí z praxe.

Učitel naživo vzniká v rámci laboratoře, jejímž cílem je vyvíjet inovativní učitelské kvalifikační programy, pilotně je testovat a poskytovat dál dalším vzdělávacím institucím jako know-how. Jde nám o to, aby se příprava učitelů měnila v duchu rozvoje potenciálu každého jednotlivce - jak učitele tak dítěte.

Více informací o výcviku naleznete na www.ucitelnazivo.cz.

Projekt Učitele naživo kromě Nadace Depositum Bonum podpořili finančně zaměstnanci technologické společnosti Nano Energies a podnikatel Jan Barta a nefinančně Duhovka Group v podobě prostor pro realizaci výcviku a expertních kapacit.